Nhiều mà, ks khênh nữa là đằng khác.

---------- Post added at 07:09 AM ---------- Previous post was at 07:08 AM ----------

Trích dẫn Gửi bởi bonnisoul Xem bài viết
Đi kenta đc có bn exp đâu nhỉ
ít lém a ơi
Kiếm con bis đi nữa ...